Kolesterol Düzeyinize Baktırdınız Mı?

Yüksek kolesterol, başta kalp ve damar hastalıkları olmak üzere birçok hastalığa davetiye çıkarıyor...

Sağlıklı kolesterol düzeyleri ne olmalıdır?

20 yaş ve üzerindeki tüm bireylerin her 5 yılda bir, açlık kan yağı düzeylerine (lipoprotein profili) baktırmaları önerilmektedir. Bu testte, total, LDL, HDL- kolesterol ve trigliserid düzeyleri ölçülür...

Laboratuvar raporlarında kolesterol ve trigliserid düzeyleri milligram/desilitre (mg/dL) olarak ifade edilir. 

Kanda Kolesterol Düzeylerinin Klinik Anlamı
200 mg/dL ve altında İstenen Düzey
230 - 239 mg/dL Sınırda Risk
240 mg/dL ve üzeri Yüksek Risk

Kolesterol düzeyi normal (<200 mg/dL) olanlara göre bu toplam kolesterol aralığında koroner kalp hastalığı riski iki katına çıkar.

HDL (iyi) Kolesterol Düzeyleri:

HDL düzeyi sağlıklı bir erkekte 40, kadında 50 mg/dL’den büyük olmalıdır, bu değerlerin altında kalp hastalığı riski artar. Tersine, 60 mg/dL ve üzerindeki HDL düzeylerinde risk azalır. 
Sigara, fazla kilolu ve hareketsiz olmak, HDL kolesterolü azaltır...

Kanda trigliserid düzeylerinin 150 mg/dl’den yüksek olması HDL kolesterolü düşürebileceği gibi, progesteron, steroidler ve erkek cinsiyet hormonları (testosteron) HDL kolesterolü düşürür, kadın cinsiyet hormonları (östrojen) HDL kolesterolü artırır.
LDL kolesterol yüksekliği, total kolesterole göre, kalp krizi ve inme riskini daha iyi yansıtır. 

LDL (Kötü) Kolesterol
< 100 mg/dL Optimal / İdeal
100 - 129 mg/dL Optimale Yakın / Optimalin Üzerinde
130 - 159 mg/dL Sınırda Yükseklik
160 - 189 mg/dL Yüksek
190 mg/dL ve üzeri Çok Yüksek

 

Türk Kardiyoloji Derneği